top of page

הגדרה של יופי

יופי הוא תכונה של אובייקט (כולל עצמים חיים) או מבנה מסוים: חזותי, קולי, מילולי או רעיוני, שבשל תצורתו וארגונו גורם לאדם לחוויה של נעימות ומשיכה. על פי רוב היופי מוגדר כמאפיין מבנה שיש בו איזון, סימטריה, פרופורציה והרמוניה בין מרכיביו השונים. התורה הפילוסופית העוסקת ביופי נקראת אסתטיקה.

"כשאני עובד על בעיה אני אף פעם לא חושב על יופי. אני רק חושב על איך לפתור את הבעיה. ברם, כאשר אני מסיים, אם הפתרון אינו יפה, אני יודע שטעיתי"

- בקמינסטר פולר

מתוך הספר "סנרגטיקה: חקירות בגאומטריה של החשיבה"

בתמונה: מטבח מעוצב עם תוכנת +ARC

מטבח מעוצב עם תוכנת +ARC
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page