top of page
ARC1.png

מאגר חומרי לימוד

יכולות התוכנה 3D-2D-הדמיות

סרטוני הדרכה ללימוד +ARC כולל שרטוט תלת מימד

ניתן לראות את כל הסרטונים בערוץ ה YouTube שלנו! - כולל שרטוט תלת מימד והדמיות פנים

  • YouTube Social  Icon
תוכלו ללמוד לפי נושא מועדף או לפי הסדר,
מהפקודות הבסיסיות ביותר למתקדמות יותר.
  • שרטוט קירות וטיפול בפינות וצמתי קיר
  • סגירת פינת קיר/קו לצד הרצוי, סגירת צומת T ואפשרויות חיבור
קירות ופקודת סגירת פינות חכמה 
יצירת חזיתות ופרספקטיבות במהירות
  • הפקת חתכים וחזיתות בקלות
  • ייצוא קובץ 2D ממודל
יצירת משטחים - שרטוט תקרה ורצפה
  • יצירת משטחים אוטומטיים לפי אזור סגור
  • שרטוט רצפה בקלות תוך כדי עבודה

ספר הדרכה מלא - כולל לימוד שרטוט תלת מימד והדמיות פנים

PGAER_WEBSITE1.png
בספר תמצאו הסברים מדוייקים לתחילת עבודה ולעבודה מתקדמת
כולל ממשקי עבודה, שימוש בעכבר ושיטות עבודה נכונות.
כמו כן הספר כולל חידושים רבים, סרגלי כלים ותוספות -
* הסברים על אובייקטים ופקודות.
* אבוייקטים חכמים והשימוש בהם.
* שימוש בתבניות להכנת גרמושקה ותכנית עבודה.
* הכנת רשימות במהירות ע"י מספור אוטומטי ובלוקים דינאמיים.
* שימוש במנועי המדרגות והגגות האוטומטיים.
                                                                      
 220 עמ'                                                                             
bottom of page