ARC1.png

דו-מימד, תלת מימד והדמיות

יכולות התוכנה 3D-2D-הדמיות

 ניתן לראות את כל הסרטונים בערוץ ה YouTube שלנו! - כולל שרטוט תלת מימד והדמיות פנים 

  • YouTube Social  Icon
תוכלו ללמוד לפי נושא מועדף או לפי הסדר מהפקודות הבסיסיות ביותר למתקדמות יותר.

סרטוני הדרכה ללימוד ARC+ כולל שרטוט תלת מימד

  • שרטוט קירות וטיפול בפינות וצמתי קיר
  • סגירת פינת קיר/קו לצד הרצוי, סגירת צומת T ואפשרויות חיבור
קירות ופקודת סגירת פינות חכמה 
יצירת חזיתות ופרספקטיבות במהירות
  • הפקת חתכים וחזיתות בקלות
  • ייצוא קובץ 2D ממודל
יצירת משטחים - שרטוט תקרה ורצפה
  • יצירת משטחים אוטומטיים לפי אזור סגור
  • שרטוט רצפה בקלות תוך כדי עבודה

ספר הדרכה מלא ARC+ X9 Edition - כולל לימוד שרטוט תלת מימד והדמיות פנים (ספר הדרכה X10 בקרוב!)

ARC+ ספר ההדרכה המלא
בספר תמצאו הסברים מדוייקים לתחילת עבודה ולעבודה מתקדמת
כולל ממשקי עבודה, שימוש בעכבר ושיטות עבודה נכונות.
כמו כן הספר כולל חידושים רבים, סרגלי כלים ותוספות -
* הסברים על אובייקטים ופקודות.
* אבוייקטים חכמים והשימוש בהם.
* שימוש בתבניות להכנת גרמושקה ותכנית עבודה.
* הכנת רשימות במהירות ע"י מספור אוטומטי ובלוקים דינאמיים.
* שימוש במנועי המדרגות והגגות האוטומטיים.
                                                                      
 220 עמ'                                                                             

חוברת סוליד ורנדר - אנגלית

הדמיות

חוברת הכוללת הסברים מפורטים על הרנדר והממשק החדש באנגלית

שימוש נכון באפשרויות והסברים מפורטים על תאורה וחומרים. כולל:

* פירוט אייקונים

* החלפת רקעים

* השמת חומרים

* שינויי תאורה ומיקום

* הכנת מבטי מצלמה

* הוצאת תמונות מרונדרות    

 

  118 עמ'