top of page
ARC1.png

דו-מימד, תלת מימד והדמיות

רישוי זמין - הגשה לוועדות 

הגשה דרך מערכת פיילוט
חישובי שטחים - מדינת ישראל

יום עיון רישוי זמין - הגשה לוועדות

קמפוס בני ברק | ג'ון ברייס חיפה

 

לימוד תוכנת שרטוט
הדמיות ולימוד ארכפלוס
הדמיות
הדמיות תוכנת אדריכלים
הדמיות שרטוט אדרילי
הדמיות שרטוט אדריכלי

אנו מקיימים ימי עיון על מערכת רישוי זמין

הסברים על עבודה עם המערכת והוועדות, הגשה מקוונת, מה צופן עתיד. 

bottom of page