top of page

רישוי זמין - הגשה לוועדות

נוכחותך נדרשת


יום עיון בנושא:
הגשה דרך מערכת פיילוט
חישובי שטחים - מדינת ישראל

יום העיון ללא עלות

אך חובה להירשם על מנת להבטיח מקומותכם

במרכז או בצפון:

צפון:
02.03.2017
10:00-12:00

מרכז הדרכה ג'ון ברייס
מרקוני 25 חיפה

תודה! הרשמתך נקלטה

מרכז:
01.03.2017
18:00-20:00

מרכז הדרכה קמפוס
הלח"י 31 בני ברק

תודה! הרשמתך נקלטה

bottom of page