top of page

בימים אלו משרד הפנים מתחיל ליישם תצורה ארצית אחידה
להגשת תכניות ממחושבות במסגרת רפורמת הבנייה ורישוי זמין.

תצורת ההגשה האחידה תאפשר להגיש בקלות ובצורה ממוחשבת בכל הארץ
ישירות מהאינטרנט בעזרת אתר משרד הפנים, ללא צורך בהגעה לעירייה
ולהתיישב מול בודק תכניות.

הרעיון כולל תהליך של בדיקה מקיפה להגשה שיעשה ע"י מרכזי בקרה
אשר יחליפו את כל מערכת הבדיקות הקיימת. 

אנו עובדים צמוד מול משרד הפנים ודואגים לתיאום ישיר מולם על כל דרישה,
שאלה או עניין העולה מהשטח ודרישות המערכת החדשה.
 
הגשות מקוונות כבר נכנסו בוועדות ומועצות רבות בארץ
ואנו מצרפים פה הסבר מפורט הכולל –

  • מסמך PDF
  • סרטון הדרכה 

המסמך והסרטון מלווים אתכם צעד אחר צעד להכנת הגשה מקוונת עפ"י דרישות
משרד הפנים.
 
אנו בפיתוח מתמיד של כלים חדשים, טובים וקלים יותר ליצירת שרטוטים,
גרמושקות, תכניות עבודה ומנהלים דו-שיח שוטף עם משרד הפנים
לטובת מענה לכל דרישה ועניין.

bottom of page