top of page

הורדת גרסאות +ARC

הגרסה החדשה והמתקדמת של +ARC

כולל כל הפיצ'רים החדשים - 

ממשק בעברית, מילוי קירות, כלי מהיר לבחירת קירות, עריכת גיליון מתקדם

תבנית גרמושקה, תבנית תכנית עבודה, כלי להכנת רשימות, ספריית פרטים ענפה חומרים של חברות מובחרות - קימחי תאורה, נירלט, נדיר, פיניציה

הדפסה בתלת-מימד, הדפסה ל-CNC

ועוד...

bottom of page